BUSINESS BYTES

Het dilemma van de CIO: Verandering in één klap of verbetering in stapjes?

  • Gepost 2 jaar geleden
  • 3 minuten leestijd

In een ideale wereld zou de CIO al een strategische visie voor ogen hebben wanneer hij of zij eraan begint een organisatie te transformeren en alerter, creatiever en klantgerichter te maken. In werkelijkheid wordt de herstructurering van IT echter al te vaak meer door huidige zorgen bepaald dan door idealen op de lange termijn.

Hoewel het bedrijf graag mag profiteren van tal van digitale technologieën, zoals mobiele, cloud en bedrijfsinformatie, worden pogingen tot transformatie vaak verlamd door oude IT-problemen. Overschakelen naar een on-demand, nieuwe structuur is niet eenvoudig wanneer vele productiesystemen nog op een traditioneel bedrijfsnetwerk draaien.

Dat is een uitdaging die CIO’s met volle kracht moeten aanpakken. Technologie heeft – meer dan alle andere dingen die te maken hebben met de bedrijfsactiviteiten – het grootste potentieel in zich om operationele processen revolutionair te veranderen, de rendabiliteit een impuls te geven en de tevredenheid van de medewerkers te vergroten.

Veel IT-managers zien bij het bekijken van de vraag naar digitale transformatie alleen de beperkingen van hun oude systemen. Hoe kunnen deze CIO's verandering in IT dan het slimst aanpakken? Moeten technologiehoofden kleine stapjes nemen die een vlot verloop van de werkzaamheden niet verstoren, of moeten ze voor een complete hervorming gaan?

De meningen over wat dan wel de beste strategie is lopen sterk uiteen. Sommigen geloven in een nieuwe start. Voorzichtigere managers komen dan weer met overtuigende argumenten aanzetten over kosten, verstoring en mogelijke stilstand. In vele gevallen moeten de CIO en zijn of haar afdeling ervoor zorgen dat de voordelen van technologische innovatie goed worden gebruikt.

Omdat IT van nature uit alomtegenwoordig is, bevinden CIO’s zich in de meeste organisaties in een unieke positie die hen een panoramische blik biedt op het geheel van operaties van een organisatie. Dat perspectief biedt een veelvoud aan raakpunten met bedrijfsunits en eindklanten. Deze interactiviteit moet het vertrekpunt zijn voor een door IT geleide heruitvinding van de organisatie. Door te spreken met de relevante personen kunnen CIO’s begrijpen welke nieuwe systemen ze moeten inschakelen en wanneer.

De implementatie van transformatie is echter het moeilijke deel van het initiatief. Zoals eerder gezegd, zijn vele belangrijke productiesystemen sterk verankerd in de dagelijkse operaties. Experimenteren met verstorende technologieën, zonder verstoring van bedrijfsprocessen te riskeren, is niet eenvoudig.

In elke organisatie kunnen er silo’s zijn van mensen die zich verzetten tegen nieuwe ideeën en verandering. CIO’s mogen zich hierdoor niet laten ontmoedigen, maar zich ontwikkelen tot ondernemers die de waarde van de verandering weten te verkopen en de zakelijke voordelen kunnen uitdragen. Ze moeten vernieuwende ideeën niet alleen met dezelfde focus en snelheid benaderen, maar mogen er ook niet voor terugschrikken om vergissingen te begaan.

IT-leiders moeten elk intern project op dezelfde manier benaderen als een ondernemer een nieuwe investering. In plaats van naar de mogelijke verstoring van digitale technologieën te staren, moeten bedrijven het over een kans hebben om inefficiënte, frustrerende oude processen te vervangen.

Een verandering in één klap in IT is een kans om bredere strategische doelen met een echt transformatiepotentieel te realiseren. Bedrijven moeten het aandurven om oude structuren los te laten en opnieuw achter hun doelen leren aangaan door een transformerende visie te hanteren zodat ze niet voortdurend het volgende kleine stapje moeten plannen.

CIO’s kunnen door de rest van het bedrijf aan boord te krijgen een transformerende strategie ontwikkelen die de problemen van oude technologie tenietdoet en digitale systemen en diensten optimaal benut.[References]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/