Handmatige sensorreiniging (EOS-1D X Mark II)

ID veelgestelde vraag: 8202816500

Release datum: 08 februari 2016

Oplossing

Als stof niet van de sensor (CMOS) kan worden verwijderd met de sensorreinigingsfunctie van de camera of als uw camera niet beschikt over een functie voor het reinigen van de sensor, kunt u een in de handel verkrijgbare blazer gebruiken om het stof handmatig te verwijderen.


BELANGRIJK
De beeldsensor is zeer kwetsbaar. Als de sensor moet worden schoongemaakt, raden we u aan dit bij een Canon Service Center te laten doen.

ATTENTIE
Het wordt aanbevolen om accessoires voor een gewoon stopcontact te gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar). Als u een accu gebruikt, moet deze volledig zijn opgeladen.

  • De procedure voor sensorreiniging wordt hieronder weergegeven.

1. Verwijder de lens voordat u de reinigingsprocedure start.

2. Zet de camera in de stand <ON> (Aan).

3. Druk op de knop <MENU> om het menu op het LCD-scherm weer te geven.

4. Selecteer het tabblad [ ], selecteer [Sensor cleaning/Sensorreiniging] en druk vervolgens op < >.

5. Selecteer [Clean manually/Handmatig reinigen] op het scherm dat verschijnt en druk vervolgens op < >.

6. Selecteer [OK] op het scherm dat verschijnt en druk vervolgens op < >.

7. De reflexspiegel wordt opgeklapt en de sluiter wordt geopend.
'CLn' knippert op het bovenste LCD-paneel.

8. Gebruik een in de handel verkrijgbare blazer om stof voorzichtig van het oppervlak te blazen. Let op dat u direct contact met de beeldsensor vermijdt.

9. Zet de aan-uitschakelaar op <OFF> (Uit) als u klaar bent met schoonmaken.


ATTENTIE
  • Tijdens het reinigen van de sensor moet u geen van de onderstaande handelingen verrichten. Als de stroom wordt uitgeschakeld, gaat de sluiter dicht, waardoor de sluitergordijnen en de beeldsensor beschadigd kunnen raken.

 - De aan-uitschakelaar op <OFF> (Uit) zetten.
 - Het klepje van het batterijcompartiment openmaken.
  • Het oppervlak van de beeldsensor is zeer kwetsbaar. Reinig de sensor voorzichtig.
  • Gebruik een gewone blazer zonder borsteltje. Een borsteltje kan het oppervlak van de sensor beschadigen.
  • Steek de blazer niet verder dan de lensbevestiging in de camera. Als de stroom wordt uitgeschakeld, gaat de sluiter dicht, waardoor de sluitergordijnen en de beeldsensor beschadigd kunnen raken.
  • Gebruik nooit perslucht of -gas om de sensor schoon te maken. Perslucht kan de sensor beschadigen en de spray kan op de sensor achterblijven en krassen veroorzaken.
  • Als de accu leegraakt terwijl u de sensor reinigt, is er een pieptoon te horen ter waarschuwing. Stop met het reinigen van de sensor.
  • Als een veeg achterblijft die u niet met een blazer kunt verwijderen, raadt Canon u aan om de sensor te laten schoonmaken door een Canon Service Center.

Geschikte modellen

  • EOS-1D X Mark II

Hebt u in dit artikel het antwoord op uw vraag gevonden?