Duurzaamheid – Canon en duurzaam zakendoen

Canon wil duurzaam zaken doen. Canon neemt technologische innovaties op in haar imaging soplutions om het persoonlijke en zakelijke leven van haar klanten te verrijken zonder het milieu te schaden. Het bedrijf en merk Canon berusten op duurzame economische groei. Canon verkleint de behoefte aan nieuwe grondstoffen en waakt zorgvuldig over economische vooruitgang en risico's. Canon respecteert de gemeenschappen die van het bedrijf afhankelijk zijn.

Duurzaamheid is inherent aan de manier waarop Canon zaken doet. Canon biedt haar klanten duurzame oplossingen waarmee ze efficiënter en met minder nadelige gevolgen voor het milieu kunnen werken. Canon reduceert de impact van haar producten op het milieu door de behoefte aan nieuwe grondstoffen tot een minimum te beperken en materialen opnieuw te gebruiken en te recyclen. Canon neemt de verantwoordelijkheid voor haar handelingen, reduceert de gevolgen van haar bedrijfsvoering voor het milieu en probeert samen met de gemeenschap en belanghebbenden de economische groei te stimuleren. Ook anticipeert Canon op regelgeving en normen. Canon leeft deze na en gaat zo mogelijk nog een stap verder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Canon neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van haar activiteiten en is fatsoenlijk in haar bedrijfsvoering. Canon's inzet voor duurzaamheid heeft drie speerpunten: milieu, maatschappij en bedrijfsvoering.

Meer informatie over de drie speerpunten:
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering

United Nations Global Compact Picture_UNGC logo
Canon Europa is toegetreden tot de United Nations Global Compact (januari 2014). Hiermee committeren wij ons aan de 10 universele richtlijnen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Onze participatie bevestigt nogmaals onze filosofie duurzaamheid te verankeren in onze strategie, cultuur en manier van zakendoen.

Duurzame groei
Op termijn wil Canon drie regionale hoofdkantoren realiseren: in Europa, in de VS en in Japan. Deze omvatten ook research- en developmentcentra en fabricagefaciliteiten in de respectievelijke regio's. Het regionale hoofdkantoor in Europa is verdeeld over vier locaties: Canon Europe Limited, Londen, VK, Canon Europa N.V., Amstelveen, Nederland en de voormalige Océ-locaties in Venlo, Nederland en Poing, Duitsland.

Onze filosofie
Ons bedrijf is gebaseerd op de Japanse bedrijfsfilosofie 'Kyosei' – ‘samenleven en samenwerken voor het algemeen belang’. Canon neemt dus verantwoordelijkheid voor het effect van haar activiteiten, met respect voor het milieu, voor haar klanten, voor de gemeenschappen en landen waarin het bedrijf actief is. Lees meer over kyosei.

Canon EMEA Duurzaamheidsrapport 2013

Milieu – impact op het milieu reduceren
Canon beperkt de behoefte aan nieuwe natuurlijke grondstoffen tot een minimum en reduceert de impact op het milieu van ontwerp tot het einde van de levenscyclus van producten en tijdens haar volledige bedrijfsvoering. Canon's oplossingen helpen klanten efficiënter te werken en tegelijkertijd de impact op het milieu te reduceren.

Hoe Canon het milieu-effect van haar producten en activiteiten terugdringt en duurzame consumptie bevordert, leest u in het gedeelte Milieu.

Maatschappij – ondersteuning van de maatschappij via beelden
Canon verrijkt de samenleving met mogelijkheden en oplossingen voor beeldverwerking, door overal waar het bedrijf actief is de dialoog aan te gaan met medewerkers, samenlevingen en andere belanghebbenden en door ethische principes te respecteren. Canon wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en toegevoegde waarde bieden aan het leven van mensen die met het bedrijf te maken krijgen: Meer informatie over Canon's betrokkenheid bij belanghebbenden leest u in het gedeelte Maatschappij.

Bedrijfsvoering – op eerlijke en verantwoorde wijze handelen
Canon ontwikkelt zakelijke activiteiten op verantwoorde wijze en ondersteunt hierbij de algemene economische groei. Canon handelt op eerlijke wijze en houdt zich aan geldende wetten, regels en standaarden. Canon hanteert strikte beleidsregels en procedures om klanten en medewerkers te beschermen terwijl het bedrijf duurzame groei en haar economische doelen nastreeft. Meer informatie over Canon's manier van zakendoen leest u in het gedeelte Bedrijfsvoering.

spacer
					image
Duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Onderscheidingen
Duurzaamheidsrapporten
Canon Europe duurzaamheidsrapport