Hero image

Waar kun je je serienummer vinden?

De locatie van het serienummer verschilt per Canon-product. Het serienummer is een combinatie van cijfers en/of letters, zonder spaties of speciale tekens. Negeer cijfers en letters die tussen rechte haken staan.

imageRUNNER

Het serienummer voor uw imageRUNNER is een reeks van 8 alfanumerieke tekens.

U kunt het serienummer vinden met behulp van de [123]-knop of op een label op de machine, zoals uitgelegd in de onderstaande instructies.

  • Met de [123]-knop:

Volg de instructies hieronder om het serienummer op te zoeken:

  1. Schakel de machine in en druk op de [123]-knop die is gemarkeerd in de onderstaande afbeelding.

  2. Afhankelijk van het type machine wordt het serienummer weergegeven op het eerste scherm


of nadat u [Check Device Configuration/Apparaatconfiguratie controleren] hebt geselecteerd en op [OK] hebt geklikt.


  • Locatie op de machine:
  1. U vindt het serienummer op een etiket aan de achterzijde van de machine in de buurt van het netsnoer.
  2. Op bepaalde machines kan het serienummer ook te vinden zijn op een etiket onder de glasplaat van de scanner (til het deksel van de scanner om het te zien).

Dit is wellicht ook iets voor jou...

Feedback