Hero image

Waar kun je je serienummer vinden?

De locatie van het serienummer verschilt per Canon-product. Het serienummer is een combinatie van cijfers en/of letters, zonder spaties of speciale tekens. Negeer cijfers en letters die tussen rechte haken staan.

CanoScan en CanoScan LiDE-series

Het serienummer van uw CanoScan- of CanoScan LiDE-scanner is 9 tekens lang en bestaat uit 4 letters gevolgd door 5 cijfers, bijvoorbeeld XXXX00000. Op bepaalde modellen staat 'Serial Number' (Serienummer), op andere modellen staan de letters 'S/N'. Deze bevindt zich op een sticker op de achter- of onderkant van de scanner.

Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen voor de mogelijke locaties van serienummers


Feedback