ARTIKEL

Strategische abonnementen: voorbereiding op de toekomst met flexibele IT as-a-service

twee professionals die naar een tablet kijken

Een aantrekkelijk voorstel

Er zijn beperkingen aan wat leiders kunnen plannen voor de toekomst. Daarom zoeken organisaties naar nieuwe manieren om risico's te beperken, vooral als het grote investeringen betreft. As-a-service verbruiksmodellen worden steeds populairder bij de aanschaf van bedrijfs-IT, omdat ze meer aanpassingsvermogen, flexibiliteit en financiële zekerheid bieden dan traditionele investeringen.

Toenemende populariteit

Het as-a-servicemodel is de afgelopen tien jaar snel gegroeid. In de eerste plaats is dat vanwege de waarde die het model oplevert doordat de last van het beheer wordt weggenomen. In het verleden dachten organisaties soms niet in nieuwe technologie te kunnen investeren, omdat ze niet over de middelen of kennis beschikten voor het beheer daarvan.

Door de operationele verantwoordelijkheid terug te schuiven naar de leverancier, ontstond een oplossing die bij iedereen paste: de mogelijkheden voor investering namen toe, leveranciers kregen betere vooruitzichten op groei en klanten konden beschikken over de gewenste innovatieve mogelijkheden zonder het dagelijks beheer te hoeven doen.

Maar toen de pandemie toesloeg, voorspelde Deloitte, samen met andere analisten, dat as-a-service steeds meer gewaardeerd zou worden vanwege de andere kerneigenschap, namelijk "het vermogen om bedrijven veerkrachtig en flexibel te houden in deze onzekere tijden". En wat bleek: in het tweede kwartaal van 2020, het hoogtepunt van de pandemie, wisten veel technologiebedrijven met as-a-service een hogere omzet te behalen dan met de traditionele verkoop van producten. In het vierde kwartaal van 2020 toonde nieuw onderzoek aan dat 75% van de bedrijven meer dan de helft van hun investeringen in bedrijfstechnologie uitvoerden via as-a-serviceovereenkomsten.

Flexibiliteit en financiële stabiliteit

Een van de belangrijkste redenen waarom as-a-service in populariteit groeit als oplossing om veranderingen het hoofd te bieden, zijn de financiële voordelen die het model biedt. In een as-a-servicemodel worden kapitaaluitgaven vervangen door operationele uitgaven, waardoor organisaties en leiderschapsteams niet steeds een budget hoeven te vinden om grote uitgaven te doen.

Tegelijkertijd zorgen vaste betalingscontracten, een van de opties die as-a-servicemodellen bieden, ervoor dat begrijpelijkerwijs nerveuze financiële afdelingen beter kunnen plannen voor de toekomst dankzij een duidelijker beeld van de geplande maandelijkse uitgaven. Door de stabiele, regelmatige kosten wordt het ook minder complex om de uitgaven in balans te brengen in onvoorspelbare tijden.

Office professional doing research on adaptability and risk mitigation

Aanpassingsvermogen en risicobeperking

Verbruik op basis van as-a-service helpt ook om de risico's te beperken. In een moeilijk economisch klimaat willen organisaties over de hele wereld de broekriem aanhalen. Een grote kapitaalinvestering in een innovatie kan worden gezien als een risico dat een bedrijf zich niet kan veroorloven, vooral als leiders het succes of de acceptatie ervan niet met enige zekerheid kunnen garanderen.

Omdat de manieren van werken zo snel veranderen, is soms moeilijk om te voorspellen hoe de vereisten op de werkplek zich zullen ontwikkelen en dus of een technologie die nu dringend nodig is, dat over drie maanden ook nog is. Zo werd werken op afstand voor een groot deel van 2020 en een deel van 2021 verplicht gesteld in heel Europa, waardoor er veel onverwachte eisen werden gesteld aan specialistische technologie. Hoewel deze omstandigheden tijdelijk leken, hebben veel organisaties nu voor de lange termijn ingezet op hybride werkomgevingen. De exacte balans en regels rond deze configuraties staan echter nog niet vast.

As-a-serviceoplossingen bieden leiders de flexibiliteit om tegemoet te komen aan wisselende behoeften. Als de vraag aanzienlijk verandert, kunnen 'per-use' contracten uitkomst bieden in snel veranderende omgevingen waarin organisaties nog bezig zijn om hun behoeften uit te werken. Deze abonnementsservices zijn veel eenvoudiger in of uit te schakelen en te wijzigen. Leidinggevenden hebben de zekerheid dat ze hun structuur voor hybride werken kunnen aanpassen en de functionaliteit kunnen aanpassen door hun investeringen in as-a-service op te schalen of aan te passen.

Maximaal rendement behalen met uw IT-team

Voordat het as-a-servicemodel algemeen werd gebruikt, vroeg het onderzoeken en selecteren van bedrijfstechnologieën een veel grotere bijdrage van IT-leiders. Gezien het belang van de financiële beslissing waren IT-teams vaak veel tijd kwijt aan het bestuderen van de specificaties van verschillende producten. Het was volledig aan de organisatie om de juiste beslissing te nemen en er zeker van te zijn dat de technologie intern kon worden beheerd en onderhouden. De grote hoeveelheid tijd die dit proces kostte, betekende dat IT als kostenpost werd gezien.

Drukke IT-leiders staan nu voor de uitdaging om hun traditionele werkomgevingen aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen zoals hybride werken. Ze hebben nog minder tijd beschikbaar voor dit inkoopproces en moeten tegelijkertijd voldoen aan nog grotere en complexere vereisten.

As-a-serviceoplossingen verlichten de druk op dit inkoopproces, omdat de verantwoordelijkheid voor de werking en het onderhoud van de oplossing bij de leverancier ligt. Organisaties kopen gewoon de functionaliteit die de technologie biedt. Zo kunnen leidinggevenden erop vertrouwen dat IT-teams minder tijd en middelen steken in het complexe beheer van apparaten en technologieën, en meer tijd hebben om ervoor te zorgen dat de oplossing het rendement op de investering oplevert en door het personeel wordt gebruikt op een manier waarbij alle voordelen optimaal worden benut.

De verschuiving naar hybride werken in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat het belangrijk is om snel aan te passen en functionaliteit te verwerven of op te schalen om aan veranderende vereisten te voldoen. As-a-serviceoplossingen bieden een kans om te investeren in technologie waarmee organisaties hun aanbod echt kunnen verbeteren en aan hun toekomst kunnen werken, zonder de zorg of ze het beheer aankunnen. In combinatie met de financiële zekerheid die vaak wordt geboden en de flexibiliteit om services naar behoefte aan te passen, bieden as-a-servicemodellen leidinggevenden een slimme manier om de risico's van een snel veranderend landschap te beperken.

fietsende man

Hebt u meer vragen over hybride werken?

Ontdek Hybride organisaties van nu, een e-book waarin Canon u helpt een succesvolle hybride omgeving te ontwerpen.

Ontdek meer

Gerelateerde oplossingen