Garantie-informatie

COMMERCIËLE GARANTIES VAN CANON

Voor veel Canon-producten biedt Canon vrijwillige commerciële garanties van de Canon-fabrikant, naast de wettelijke rechten die gelden voor consumenten. Op deze garanties zijn de volledige algemene voorwaarden van toepassing. Indien van toepassing wordt de relevante garantie-informatie bij uw product geleverd of kunt u deze vinden via de relevante commerciële garantie hieronder. Garantiereparaties worden alleen uitgevoerd na ontvangst van de relevante documentatie die vereist is om de garantiestatus te valideren, zoals beschreven in de specifieke commerciële garantievoorwaarden van Canon die van toepassing zijn op uw product.

WETTELIJKE RECHTEN EN GARANTIE VAN DE CONSUMENT

Wanneer u producten als consument hebt gekocht, hebt u ook wettelijke rechten onder de wetgeving van de Europese Unie (EU) en nationale wetgeving betreffende de verkoop van goederen die gebreken vertonen of niet beantwoorden aan de specificaties. Deze rechten (waaronder het recht op reparatie, vervanging of terugbetaling van de prijs in bepaalde situaties) gelden voor alle consumenten, maar de duur ervan is afhankelijk van het land van aankoop. Deze rechten gelden voor alle goederen die u koopt bij de verkoper van de producten, en u kunt deze rechten afdwingen bij de verkoper, ongeacht of uw goederen vallen onder de garantie van Canon of enige andere commerciële garantie. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed door wat er in deze voorwaarden of ergens anders staat. Neem contact op met uw verkoper als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen.

Voor meer informatie over consumentenrechten neemt u contact op met een plaatselijke adviesdienst voor consumenten.

Dit is wellicht ook iets voor jou...

Feedback